CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT

CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT

Tin tức

 

VPIC VIỆT PHÁT THAM DỰ MTA VIETNAM 2017

Ngày đăng: 12/10/2017 , Lượt xem: 270

Ngày 04/07 - 07/07 vừa qua CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ & Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT đã tham dự hội chợ triển lãm quốc tế lần thứ 15 về máy công cụ, cơ khí chính xác và gia công kim loại...

VPIC Việt Phát tham gia triển lãm Quốc tế chuyên ngành y dược thường niên lần thứ 24 tại Hà Nội (10-13/5/2017)

Ngày đăng: 10/05/2017 , Lượt xem: 554

VPIC Việt Phát tham gia triển lãm Quốc tế chuyên ngành y dược thường niên lần thứ 24 tại Hà Nội (10-13/5/2017)

VPIC Việt Phát cùng Platz thăm quan trung tâm dưỡng lão bách niên Thiên Đức

Ngày đăng: 08/02/2017 , Lượt xem: 953

VPIC Việt Phát cùng Platz thăm quan trung tâm dưỡng lão bách niên Thiên Đức

CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT

CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT

CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT
CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT