CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT

CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT

MÁY CẮT DÂY ACCUTEX GE Series

Giá bán: Liên hệ
Mô tả:
MÔ TẢ
STANDARD
OPTIONAL
Thông số kỹ thuật

ITEM / MODEL

UNIT

沖水式/ Flushing Type/ Cắt xối 浸水式/ Submerged Type/ Cắt ngâm
GE-43F GE-53F GE-43S GE-53S

最大工件尺寸 L x W x H
Max. Work Piece Size L x W x H
Kích thước phôi lớn nhất

mm

750x630x215 830x630x215 750x600x215 830x600x215

最大工件重量
Max. Work Piece Weight
Trọng lượng phôi lớn nhất 

kg

500 600 400 450

X/Y/Z 軸行程
X/Y/Z stroke
Hành trình trục X/Y/Z

mm

400x300x220 500x300x220 400x300x220 500x300x220

U/V   軸行程
U/V Stroke
Hành trình trục U/V

mm

60 60 60 60
水槽水位最高度
Max. Water Level in Working Tank
Mực nước cao nhất
mm - - 195 195
線軸承重
Wire Spool Weight
Trọng lượng cuộn dây đồng
kg 10 10 10 10
佔地面積 W x D x H
Footprint W x D x H
Kích thước máy 
mm 2200x2400x1990 2400x2400x1990 2600x2750x1990 3050x3210x2300
水過濾系統容量
Water System Capacity
Dung lượng bể chứa nước
L 360 360 835 835
機器重量
Machine Weight
Trọng lượng máy 
kg 2150 2300 2650 2850
Bình luận

CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT

CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT

CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT
CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT