Máy Móc Công Nghiệp

Máy cắt dây chính xác nhất

Máy móc công nghiệp

SEIBU đã tao ra chiếc máy cắt dây đầu tiên trên thế giới vào năm 1972 . Kể từ đó đến nay SEIBU đã không ngừng cải thiện để nâng cao về năng xuất và độ chính xác của máy .
Bí quyết đằng sau độ chính xác vượt trội cúa chúng tôi là KISAGE để tạo ra mặt phẳng chính xác.

Máy wire cut edm Nhật Bản

CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT

CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT
CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT