CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT

CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT

Liên hệ

 

 Công ty TNHH Dụng cụ Cơ khí và Y tế VPIC Việt Phát

Địa chỉ: Số 824, ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Tel: (+84) 2512 860 688      Fax: (+84) 2512 860 
689
MST: 3603391655
Email: info@vpicvietphat.com  
Website:
www.vpicvietphat.com

 

 

VPIC VIET PHAT MECHANICAL TOOLS AND HEALTHCARE EQUIPMENT COMPANY LIMITED

Address: No 824, Ngu Phuc hamlet, Ho Nai 3 village, Trang Bom district, Dong Nai province, Viet Nam. 

 

CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT

CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT

CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT
CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT